การยกเลิกการจองแบบมี Charge แต่ไม่ได้มี deposit ไว้ก่อน

ติดตาม
สนับสนุนโดย Zendesk