ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในรายงาน

ติดตาม
สนับสนุนโดย Zendesk